CenS (Micro)Electronics BV brengt commerciële activiteiten onder bij XL Sensortechniek BV

Ten gevolge van enkele ingrijpende wijzigingen in de overeenkomsten met haar belangrijkste toeleveranciers en daardoor de positie in de markt, heeft zustermaatschappij CenS (Micro)Electronics BV besloten haar handelsactiviteiten met ingang van 1 januari 2018 te beëindigen, na bijna 25 jaar actief te zijn geweest op het gebied van componenten en sensoren in silicium.

Om lopende projecten en producties bij haar afnemers niet te laten stagneren, worden de commerciële activiteiten ondergebracht bij XL Sensortechniek BV, aanspreekpunt blijft de heer Vincent Honings.

loading