Het piëzo-resistief principe

Het piëzo-resistieve effect is het verschijnsel waarbij kristallen van bepaalde materialen, onder invloed van mechanische druk, een elektrische weerstandsverandering vertonen.

Dit effect kan derhalve gebruikt worden om druk om te zetten naar een elektrisch signaal. Hiermee kunnen dus druktransducenten of complete druksensoren worden geproduceerd.

"Elektrische eigenschappen van bepaalde materialen veranderen als er een mechanische spanning op wordt aangebracht"
loading