Sensoren of detectoren?

Bij sensoren hebben we te maken met het omzetten van een groot scala van signalen naar het elektrische domein.

XL-Sensortechniek focust zich vooral op fysische signalen, zoals bij voorbeeld temperatuur, druk, versnelling en inclinatie.

Essentieel is het verschil tussen sensoren en detectoren. In het geval van detectoren wil men enkel weten of ‘iets’ wel of niet aanwezig is. Bij sensoren wil men vooral weten hoeveel van dat ‘iets’ aanwezig is.

Als voorbeeld: verwarmingsketels hadden vroeger een drukschakelaar (feitelijk een druk-detector), waarmee de verwarming uitschakelde als de waterdruk in het systeem beneden een bepaalde vaste waarde kwam. Bij de modernere ketels kun je op de kamerthermostaat aflezen wat de druk in het systeem is en kun je tijdig water bijvullen.

loading